29 Νοε 2015

Ψαλμός 21(22) :17 «ότι εκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με, ώρυξαν χείράς μου και πόδας».


Ψαλμός 21(22) :17  «ότι εκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με, ώρυξαν χείράς μου και πόδας».
Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν μία ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ της Αγίας Γραφής που ονομάζεται Μετάφραση Νέου Κόσμου (ΜΝΚ). Σε αυτήν την παράφραση διαστρεβλώνονται πολλά εδάφια του Ιερού Κειμένου της Γραφής κατά τρόπο προκλητικό! Άλλο ένα παράδειγμα τέτοιας κακοποίησης εδαφίου θα εξετάσουμε στο παρόν άρθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com